Stans van der Poel (1955)
Woonplaats: Nederhorst den Berg

Beroep en specialisme
Opleiding in sport, pedagogiek onderwijskunde, hart-, longfunctie laborant gespecialiseerd in ademtherapie en inspanningsfysiologie zowel fysiologisch als technisch. Bedenker van de EnergyControl methode waarbij mensen uit hun vermoeidheid, overtraindheid gehaald worden. Ontwikkelaar van meerdere apparaten om ademhaling en belastbaarheid te testen waarvan 1 patent.

Stans haar missie is ten eerste om het medicijngebruik terug te dringen, mensen fitter te maken en op een goede manier te laten sporten. Hierbij speelt vooral de rust-arbeid verhouding een belangrijke rol. Minder maar slim is meer. De pijlers hierbij zijn ademhaling, voeding, beweging/sport en mindset/missie.

EnergyControl methode
Stans is de bedenker van de Energy Control methode. Een wetenschappelijk getoetste methode waarbij gebruik gemaakt wordt van speciale software en een hartslagband. Hiermee kan conditie en vermogen tot herstel worden bepaald. Deze methode bestaat uit een rustmeting en een inspanningstest.

Deze rustmeting is de bron om te komen tot een structurele verbetering van conditie, het vermogen tot herstel en je stresslevel.

Stans van der Poel: ‘Onze ademhaling is één van de belangrijkste tools die wij tot onze beschikking hebben om de sympaticus (‘gaspedaal’) en parasympaticus (‘rempedaal’) in balans te brengen.’

Tijdens haar werk als longfunctielaborante zag Stans van der Poel positieve veranderingen ontstaan in de variatie in tijd tussen twee opeenvolgende hartslagen (HRV-waarden) bij het toepassen van een eenvoudige doch doeltreffende ademhalingsoefening. ‘We moeten weer gaan ademen zoals we dat als baby van nature deden’, aldus Stans.

Deze ademhalingsoefening leer je bij aanvang van onze programma’s.

“Mijn missie is om het medicijngebruik
terug te dringen, mensen fitter
te maken en op een goede manier
te laten sporten.”