Volg Lesstress   

Stressmanagement programma’s voor minder stress en meer energie

Iedereen heeft een zekere mate van spanning nodig om goed te kunnen presteren. Zonder deze stress komen we tot niets. Veel verschillende situaties kunnen stress veroorzaken. Denk aan een hoge werkdruk, maar ook piekeren, ziekte of de balans werk/privé kan voor veel stress zorgen. Toch is niet iedereen even gevoelig voor stress. De balans tussen draagkracht en draaglast is hierbij belangrijk. Heb je een grote draagkracht, dan kun je meer of grotere stressvolle situaties aan dan iemand die minder draagkracht heeft.

Een bijna automatische reflex bij stress is vooral minder gaan doen. Dat helpt op korte termijn, maar is op lange termijn helemaal niet handig. Want maak je er een gewoonte van om bij stress alleen maar minder te gaan doen en niet te werken aan je draagkracht, dan komt onvermijdelijk een keer het moment dat je niets meer kunt dragen. En daar is dan de burn-out.

Draagkracht vergroten is het belangrijkste!

We leren deelnemers hun draagkracht te vergroten. Eenmaal geleerd hebben ze daar een leven lang profijt van! Met het team werken we aan een gezamenlijke doelstelling, waarin ‘Samen sterk’ centraal staat door gebruik te maken van ieders individuele kracht en talenten.

Personal Premium

6-weeks individueel programma
e-coaching met
persoonlijke begeleiding

  • Je hebt diepgaande kennis opgedaan over stress in de Lesstress Academy
  • In persoonlijke 1:1 gesprekken en verschillende telefonische contacten met je persoonlijke coach, werk je gericht aan jouw energie- en stressniveau
  • Je hebt geleerd welke zaken jou in het dagelijkse leven stress opleveren
  • Je hebt 6 weken gewerkt met de Lesstress app waardoor je inzicht hebt in het effect van jouw persoonlijke stressoren
  • Je hebt 42 dagen getraind en geleerd hoe je grip krijgt op jouw energie- en stressniveau
  • Je bent je bewust van jouw belangrijkste stressfactoren in je werk en weet hoe je daarmee kunt omgaan
  • Je hebt je persoonlijke doelstelling gerealiseerd of belangrijke stappen gezet op weg naar het realiseren van jouw persoonlijke doelstelling

Personal Premium Team

6-weeks team programma
individuele e-coaching met
persoonlijke begeleiding

Het individuele Personal Premium Programma wordt voor een team aangevuld met 3 interactieve workshops.

  • Kick-off: Naast de persoonlijke doelstelling wordt een teamdoelstelling bepaald tijdens een gezamenlijke workshop. Deze baseren we onder andere op de uitkomsten van de persoonlijke stressoren uit het DiSC profiel en de DiSC teamsamenstelling.
  • Samen sterk (halverwege het programma): training die teamleden helpt de energie en draagkracht in hun team te vergroten. Focus ligt op elkaar inspireren en ervaringen uitwisselen waarbij de kracht van het individu méér dan de optelsom van individuen wordt.
  • Just do it: Aan het eind van het programma een sessie waar het team onder leiding van Lesstress de inzichten bespreekt, een plan van aanpak maakt met concrete afspraken over borging en het verder integreren van de inzichten. Een inzicht is pas waardevol als je er een actie aan verbindt.