Hoe ziet het 6-weeks Personal Premium Team Programma er uit

In dit e-learning programma gaat de deelnemer 6 weken onder begeleiding van een persoonlijke Lesstress coach aan de slag met zijn of haar energieniveau. Elke week wordt een stress gerelateerd thema met behulp van tekst, video en audio en oefeningen aangeboden. Onder andere thema’s als voeding, slaap, beweging, sport en mindset komen aan de orde. Deelnemers ervaren wat ademhaling voor hen kan betekenen bij stress. Ze maken daarvoor o.a. gebruik van de Lesstress app en de Lesstress Academy app. Daarnaast zijn er een drietal inspirerende workshops voor het team.

Dus naast:

 • een uitgebreide persoonlijke startmeting en healthcheck
 • het bepalen van persoonlijke doelstellingen voor dit programma
 • leren hoe het gesteld is met het individuele energieniveau
 • waardevolle inzichten over stress en de effecten van stress op het energieniveau
 • leren hoe je het beste met stress kunt omgaan
 • regelmatig telefonisch contact om de persoonlijke voortgang, resultaten en vragen die met de persoonlijke coach te bespreken
 • weten wat individuele stressmomenten op het werk zijn en hoe hiermee om te gaan
 • theorie krijgen ze ook vooral praktische handvatten om in het dagelijkse leven toe te passen
 • elke week een download voor een handig werkboek, en
 • een uitgebreide resultaatmeting aan het eind van het programma om te bepalen wat de vooruitgang is als het gaat om stress- en energieniveau

zijn er 3 interactieve workshops:

 • Kick-off: Naast de persoonlijke doelstelling wordt een teamdoelstelling bepaald met behulp een workshop. Denk aan onderwerpen als work-life balance, herkennen van stress signalen bij een collega, het bespreekbaar maken met als doel je collega te helpen en veel praktische tips. Deze baseren we onder andere op de uitkomsten van de persoonlijke stressoren uit het DiSC profiel en de DiSC teamsamenstelling.
 • Samen sterk (halverwege het programma): training die teamleden helpt de energie en draagkracht in hun team te vergroten. Focus ligt op elkaar inspireren en ervaringen uitwisselen waarbij de kracht van het individu méér dan de optelsom van individuen wordt. De uitwisseling van ervaring, met elkaar sparren en meedenken in uitdagende situaties op ‘peer’ niveau heeft een groot lerend effect. Niemand is perfect, maar samen kom je een heel eind.
 • Just do it: Aan het eind van het programma een sessie waar het team onder leiding van Lesstress de inzichten bespreekt, een plan van aanpak maakt met concrete afspraken over borging en het verder integreren van de inzichten. Een inzicht is pas waardevol als je er een actie aan verbindt.

Week 1

 • Startmeting
 • Healthcheck
 • e-coaching

Week 2

 • Bespreken resultaten startmeting & healthcheck
 • e-coaching
 • Kick-off team

Week 3

 • Werkdrukmeting
 • e-coaching

Week 4

 • Telefonisch contact voortgang en werkdrukmeting
 • e-coaching
 • Workshop Samen sterk

Week 5

 • e-coaching

Week 6

 • Resultaatmeting en bespreken resultaten programma
 • e-coaching
 • Workshop Just do it

Interactieve Lesstress Academy app

Lesstress App – 1 jaar gebruik