Volg Lesstress   

Inspirerende interactieve workshops over stressmanagement met praktische oefeningen en direct toepasbare tips.

Medewerkers gaan met concrete handvatten naar huis en zijn zich veel bewuster van hun rol en invloed als het gaat om stress. Bij een workshop voor management wordt veel aandacht besteed aan hoe je signalen bij medewerkers herkent en stress bespreekbaar maakt. Het doel is om jouw team met minder stress beter te laten presteren.

Lesstress@work

2,5 uur interactief – maximaal 75 deelnemers

Stress is de rode draad in deze workshop. Naast kennis over goede en slechte stress leert de deelnemer beter stresssignalen herkennen en daarop te reageren. Met behulp van verschillende oefeningen en testjes krijgen deelnemers inzicht in hun eigen stressthermometer.

Lesstress4management

1,5 uur interactief – maximaal 10 deelnemers

In deze workshop ligt de focus op kennis over goede en slechte stress en het herkennen van stresssignalen. Wij leren managers hoe zij stresssignalen in een vroeg stadium kunnen herkennen in hun team. Hoe maak je dit bespreekbaar en kan je jouw team handvatten geven om met minder stress beter te presteren. Tevens krijgen managers met behulp van oefeningen en testjes inzicht in hun eigen stressthermometer en hoe hiermee om te gaan. Het voorbeeldgedrag van management is bepalend voor hoe medewerkers ermee omgaan.